Fins 12.000 € en subvencions del 100% per a la seva transformació tecnològica

amb els Fons Next Generation de la Unió Europea

 

Què és?

El Kit Digital és una iniciativa del Gobierno de España, que té com objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Descarrega't aquí les Bases reguladores de la concessió d'ajuts para la digitalizació.

A qui va dirigit?

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats dels treballadors autònoms, microempreses i petites empreses de qualsevol sector o tipologia de negoci.

El primer segment d'aquests ajuts està destinat a PIMES entre 10 i 49 treballadors i està dotat amb 500 milions d'euros totals, no competitius (els primers que arriben són els primers que els obtenen, fins a la finalització de la dotació). La resta fins als 3067 milions totals es repartiran entre els altres segments, més endavant.

 

Com aconseguir els ajuts?

Pots accedir a aquest bo digital si compleixes amb les condicions establertes en les bases de la convocatòria de l'ajuda del Kit Digital, i així poder accedir a les solucions de digitalització. A aquesta guia podràs trobar més informació. L'import màxim dels ajuts dependrà del mida de la teva empresa, segons el següent detall:

Segment I:

10 a 49 treballadors

Segment II:

3 a 9 treballadors

Segment III:

0 a 2 treballadors

12.000 € 6.000 € 2.000 €

 

Què  t'oferim per a aprofitar el Kit Digital?

D'entre les categories incloses en el programa Kit Digital, Enterprise Informàtica pot proporcionar-te les següents solucions:

 

Presència web:
Producte: WEB CORPORATIVA

Expandim la presència de la teva empresa a Internet mitjançant la creació d'una pàgina web i/o la prestació de serveis que proporcionin posicionament bàsic a Internet:

 • Alta de nou domini per a la teva empresa.
 • Allotjament de la pàgina web desenvolupada.
 • Estructura web amb un mínim de 3 pàgines o apartats.
 • Disseny responsive per adaptar-se a tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat segons els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Plataforma de gestió de continguts per al client.
 • Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO).
Import dels ajuts:
 

Segment I:

10 a 49 treballadors

Segment II:

3 a 9 treballadors

Segment III:

0 a 2 treballadors

2.000 € 2.000 € 2.000 €

 

Botiga online:
Producte: ECOMMERCE BÀSIC
 
Creem la teva botiga online de compravenda de productes i/o serveis fent servir mitjans digitals par al seu intercanvi:
 • Creació de la botiga en línia o E-Commerce i alta del catàleg de productes.
 • Configuració i integració dels Mètodes de pagament.
   

  Promocionem la teva empresa en xarxes socials mitjançant els següents serveis:

 • Solució responsive per adaptar-se i ser funcional en tota mena de dispositius.
 • Accessible segons els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO).
 • Plataforma de gestió de continguts per al client.
 • Configuració i integració de mètodes d’enviament digital i físic dels productes comercialitzats.

Import dels ajuts:

Segment I:

10 a 49 treballadors

Segment II:

3 a 9 treballadors

Segment III:

0 a 2 treballadors

2.000 € 2.000 €

2.000 €

 

Gestió de xarxes socials:
Producte: RRSS CORP

Promocionem la teva empresa en xarxes socials mitjançant els següents serveis:

 • Plan Soclal Media: definició i implantació d'una estratègia de xarxes socials arrenglerada amb la missió i visió de la PIME, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, i fidelitzi aquells usuaris que ja ho siguin.
 • Monitorització de xarxes socials: monitorització i control periòdic a través de mètriques de referència de l'impacte de les accions, per a quantificar els resultats i comprovar si s'estan assolint els objectius marcats en l'estratègia.
 • Optimització de la xarxa/Auditoria Medi social: anàlisi dels diferents canals socials per a poder optimitzar el rendiment.
 • Gestió d'una xarxa social: administració del perfil/usuari de la PIME en, al menys, una xarxa social.
 • Publicació de posts setmanals: publicació per part de l'agent digitalitzador d'un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

Import dels ajuts:

Segment I:

10 a 49 treballadors

Segment II:

3 a 9 treballadors

Segment III:

0 a 2 treballadors

2.500 € 2.500 €

2.000 €

 

Gestió de processos:

Producte: Tryton ERP

Objectiu: digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.

Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits:

 • Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats): 60 hores de parametrització.
 • Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats) i II (Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació): 45 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per la posterior implantació de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les següents funcionalitats i serveis:

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: la solució haurà de permetre la digitalització de processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius. (*Veure exemples).
 • Integració amb diferents plataformes: la solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
 • Actualitzable: la solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: la solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis en l’estructura de la pime.

Compliment: la solució haurà de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Real Decret 1619/2012, així com de qualsevol normativa d’aplicació. En especial, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments hauran de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d’acord amb la normativa aplicable.

 • Monitorització de xarxes socials: monitorització i control periòdic a través de mètriques de referència de l'impacte de les accions, per a quantificar els resultats i comprovar si s'estan assolint els objectius marcats en l'estratègia.
 • Optimització de la xarxa/Auditoria Medi social: anàlisi dels diferents canals socials per a poder optimitzar el rendiment.
 • Gestió d'una xarxa social: administració del perfil/usuari de la PIME en, al menys, una xarxa social.
 • Publicació de posts setmanals: publicació per part de l'agent digitalitzador d'un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

* Alguns exemples de processos que poden ser digitalitzats i/o automatitzats:

 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.
 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
 • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 • Inventari: previsió, estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
 • Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.

Import dels ajuts:

Segment I:

10 a 49 treballadors

Segment II:

3 a 9 treballadors

Segment III:

0 a 2 treballadors

6.000 € (10 usuaris) 3.000 € (3 usuaris)

2000 € (1 usuari)

 
Valoració

4.9

Enterprise Informàtica S.L.
Carrer Major, 35, 08470 Sant Celoni, Barcelona, Spain

Feu una valoració

Fem servir galetes
El nostre lloc utilitza galetes de tercers per millorar l'experiència de l'usuari així com recaptar estadístiques, sense recaptar cap dada que pugui identificar-te com usuari. Vols continuar navegant amb galetes?